Hacettepe

October 15, 2021
Hacettepe University

datasessions_afisinside our next data session, Gökhan Kaya (Hacettepe University, Science knowledge, PhD Candidate) can have a plant from his corpus of Teacher-Students Interactions in Inquiry Based Science Classrooms. The session will require devote the meeting room of HUMAN Research Centre regarding eighteenth of February, Thursday at 3:00 p.m.

Bir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Gökhan Kaya, “Sorgulamaya Dayalı Fen Sınıflarında Öğretmen Öğrenci Etkileşimi” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 18 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

Inside our next information program, Nergiz Kardaş (Hacettepe University, Elementary Education, PhD Candidate) will show a plant from the woman corpus of class room communications in a Social research Class in a Primary class Setting in Turkey. The program will require invest the meeting room of HUMAN Research Centre on 11th of February, Thursday at 3:00 p.m.

readinggroup_afisBir sonraki veri oturumumuzda, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencilerinden Araş. Gör. Nergiz Kardaş, “Türkiye’de sosyal bilgiler derslerindeki sınıf içi etkileşim” veritabanından bir kesit sunacaktır. Oturumumuz 11 Şubat Perşembe günü HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında saat 15:00’da gerçekleşecektir.

In unserer nächsten Datensitzung wird Nergiz Kardaş (Forschungsassistentin und Doktorantenstudentin an der Hacettepe Universität) ein Ausschnittsexemplar aus ihrem Korpus für Klassenrauminteraktionen im Kontext für “den sozialkundlichen Unterricht in der Primarstufe an türkischen Schulen” präsentieren. Die Sitzung wird are 11. Februar, Donnerstag, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Forschungszentrums HUMAN abgehalten werden.

sinifHUMAN analysis Centre vice-directors Safinaz Büyükgüzel and Ufuk Balaman will lead the organization of 6 reading conferences this semester. The initial meeting associated with the semester will begin with a vintage; Sacks et. al’s (1974) turn-taking paper and carry on with conferences on institutional talk (Heritage, 1997), epistemics in conversation (Heritage, 2012a, b), interactional competence (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015); involvement (Goodwin, 2007), and multimodality (Mondada, 2007). The access information towards the papers will likely to be supplied via e-mail (Bing email group) before the conferences. Be sure that you are subscribed to email group if you want to pay a visit.

HUMAN Araştırma Merkezi, 2016 yılı Bahar döneminde, Safinaz Büyükgüzel ve Ufuk Balaman’ın öncülüğünde Okuma Grubu Toplantıları gerçekleştirmeye devam edecektir. İlk toplantı, bir klasik olan “Söz Sırası Alımı” (Sacks et. al., 1974) çalışması üzerine tartışmalar ile başlayacaktır. Takip eden haftalarda ise kurumsal etkileşim (history, 1997), etkileşimde epistemiks (Heritage, 2012a, b), etkileşimsel yeti (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015), katılım (Goodwin, 2007) ve çokkiplilik (Mondada, 2007) konuları üzerine başyapıt çalışmalar toplantıların gündemini oluşturacaktır. İlgili çalışmalara yönelik bilgiler e-posta grubumuzda paylaşılacaktır.

We are thrilled to inform you your programme for HUMAN (Hacettepe University Micro testing Network) information sessions happens to be away! Please note that all sessions will likely be held at meeting area of HUMAN analysis center. The directions into the building are found at

Bu dönemki veri oturumlarımızın tarihleri ve düzenleyicileri ile ilgili bilgiler yayınlanmıştır. Bütün oturumlar Perşembe günleri, HUMAN Uygulama ve Araştırma Merkezi toplantı odasında gerçekleşecektir.

It is to let you realize that “IDÖ622 Conversation Analysis and spanish knowledge” MA/PhD training course is going to be offered by Hacettepe University, Department of foreign-language Education in 2015/2016 Spring semester.

More:

Source: microanalysisnetwork.wordpress.com
RELATED VIDEO
hacettepe üniversitesi sanat tarihi mezuniyet töreni
hacettepe üniversitesi sanat tarihi mezuniyet töreni
Yeni Malatyaspor - Hacettepe
Yeni Malatyaspor - Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Filmi 2015
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Filmi 2015
RELATED FACTS
Share this Post